Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Markowi Mirosowi za wykonanie budżetu w 2009 roku. Wcześnie wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowali komisja rewizyjna RM oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Więcej informacji wkrótce.