Rada miejska w Gołdapi udzieliła burmistrzowi Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023. Za głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radna wstrzymała się od głosu.

Wcześniej pozytywnie o wykonaniu budżety wypowiedziały się komisja rewizyjna rady oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.

Zrealizowane dochody budżetowe wyniosły 88,38% planu dochodów po wszystkich zmianach w trakcie roku (111.010.684,20zł), z czego dochody bieżące wyniosły 82,38% planu. Wydatki wyniosły odpowiednio 90,31% (115.225.700,23zł) i 94,81%. Budżet roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 4.215.016,03zł.

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2023 wynosiła 39.761.939,80zł (kredyty 5.761.939,80zł, obligacje 34.000.000zł) i była niższa niż na koniec 2022 roku o 5.281.078,80zł.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.