W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi zakończono realizację projektu „Mam szansę". Wszystkie projektowe przedsięwzięcia miały na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i ułatwienie im startu w dorosłe życie. Młodzież uczestniczyła w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań, spotkaniach ze specjalistami w dziedzinach związanych z nauczanym zawodem i wyjazdach edukacyjnych. Psycholog i pedagog pomagali im pozbyć się tremy i zapanować nad egzaminacyjnym stresem. Wspólnie ze szkolnym doradcą zawodowym, zatrudnionym w ramach projektu, planowali własne ścieżki kariery.

Uczniowie zdobyli też dodatkowe kwalifikacje, m. in. prawo jazdy kategorii B.
W okresie prowadzenia działań, nastąpił znaczny wzrost liczby uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Z 78% absolwentów w 2007 roku do 89% w 2008 i 87% w 2009. Dane dotyczą uczniów przystępujących do obu etapów egzaminu: teoretycznego i praktycznego. Wraz ze wzrostem liczby przystępujących do egzaminu, wzrosła zdawalność egzaminu: w 2007 roku zdało go 64% przystępujących i 50% absolwentów, w 2009 79% przystępujących i 68% absolwentów.

Alicja Szafranowska, wicedyrektor ZSZ w Gołdapi

fot. archiwum szkoły