Z partnerami z gromady Popelnaste (Попельнасте, UA), Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny zakończyło realizację trzeciego projektu wspierającego mieszkańców i uchodźców wewnętrznych przebywających na terenie gromady.

W Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna wywołana napaścią Rosji. Wojna, która stworzyła nowe, trudne realia, w których mieszkańcy Ukrainy starają się odnaleźć pomagając sobie i współpracując.

Znacząco wzrosła liczebność personelu wojskowego w społeczeństwie, kobiet i mężczyzn walczących bezpośrednio na froncie oraz zapewniających logistykę. Żołnierze obrońcy to czyjaś siostra, matka, żona lub czyjś brat, ojciec, mąż. To ich rodziny, partnerzy i przyjaciele, którzy codziennie myślą, martwią się i żyją w ogromnym stresie, lęku i niepewności jutra. Z codziennych obserwacji naszego partnera wynika, że istnieje ogromna potrzeba pomocy rodzinom obrońców nie tylko w sferze materialnej, ale także w sferze zdrowia psychicznego i przeżyć emocjonalnych, osoby te żyją w ciągłym niepokoju i mają objawy stresu pourazowego.

Celem zrealizowanego projektu „Dla tych, którzy czekają” było wsparcie psychologiczne i społeczne dzieci, żon, matek żołnierzy, którzy walczą na froncie lub zaginęli i zginęli podczas działań wojennych. W trakcie projektu powstało „Centrum Kobiet”, w którym działają grupy samopomocowe, prowadzone są zajęcia wsparcia psychologicznego, zajęcia wytchnieniowe, arteterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i kobiet. Uczestnicy projektu skorzystali także ze wspólnych wyjazdów rehabilitacyjno-turystycznych do teatru i kina oraz zwiedzali najbliższe okolice.

W ramach projektu z pomocy i wsparcia skorzystały 192 osoby, a rezultatem działań jest poprawa stanu psychologiczno-emocjonalnego poszczególnych osób oraz wzmocnienie spójności społecznej na terenie gminy Popelnaste.

Projekt będzie kontynuowany, gdyż pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie na działania w „Centrum Kobiet” w Popelnaste. Projekty współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji we współpracy z Gołdapskim Funduszem Lokalnym.

✍️ Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.