7 maja odbyła się pierwsza sesja rady miejskiej w Gołdapi w kadencji 2024-2029. W jej trakcie ślubowanie złożył burmistrz Konrad Kazaniecki.

Na początku posiedzenia przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzyna Krusznis wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie złożyli oni ślubowanie. Zaświadczenie o wyborze odebrał i ślubowanie złożył również burmistrz Konrad Kazaniecki. W kolejnych punkach obrad radni wybrali osoby, które będą kierować pracami rady miejskiej. Przewodniczącą rady została Wioletta Anuszkiewicz. Na wiceprzewodniczących wybrano Sylwię Wrzesień-Kisielewską oraz Andrzeja Gutowskiego.

Radni rozszerzyli porządek obrad i wybrali także przewodniczących przyszłych komisji stałych. I tak:

  • przewodniczącym komisji rewizyjnej został Andrzej Dołęga
  • przewodniczącym komisji skarg, wniosków i petycji został Wojciech Hołdyński
  • przewodniczącym komisji budżetu i rozwoju gospodarczego został Maciej Kordjak
  • przewodniczącym komisji zdrowia, uzdrowiska, ochrony środowiska i porządku publicznego został Marcin Urzędowski
  • przewodniczącym komisji oświaty, kultury, kultury fizycznej, turystyki został Zbigniew Makarewicz
  • przewodniczącym komisji rozwoju obszarów wiejskich został Tomasz Popławski

Radni nie ustalili jeszcze składów osobowych komisji oraz wynagrodzenia burmistrza. To powinno nastąpić na kolejnym posiedzeniu rady.

Skład nowej rady miejskiej w Gołdapi: Andrzej Dołęga, Sylwia Wrzesień-Kisielewska, Zbigniew Makarewicz, Tomasz Popławski, Janina Pietrewicz, Monika Wałejko, Paweł Perko, Andrzej Gutowski, Kamil Markowski, Wojciech Hołdyński, Wioletta Anuszkiewicz, Marek Zajączkowski, Marcin Urzędowski, Maciej Kordjak, Zofia Syperek.

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.