Za nami pierwsze posiedzenie rady powiatu w Gołdapi w kadencji 2024-2029. Włodarze złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego rady, starostę i zarząd powiatu.

Przewodniczącym seniorem (najstarszym wiekiem radnym), który otworzył obrady i do czasu wyboru przewodniczącego je prowadził, był Władysław Biłas. Nowym przewodniczącym rady powiatu został wybrany Piotr Rant.

Podczas posiedzenia wybrano starostę i nowy zarząd powiatu. Składa się on tylko z radnych. Nowym starostą gołdapskim został Krzysztof Kazaniecki, prywatnie starszy brat nowego burmistrza Gołdapi, aktywny działacz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Wicestarostą została Marzanna Wardziejewska, dotychczasowa starosta. Do zarządu powołani zostali też reprezentanci gminy Dubeninki i Banie Mazurskie: Anna Zyborowicz i Władysław Biłas.

Rada nie wybrała dziś wiceprzewodniczącego rady, jak również nie ustaliła wynagrodzenia starosty. Te decyzje zapadną zapewne na kolejnym posiedzeniu, które powinno zostać wkrótce zwołane.

Skład nowej rady powiatu: Krzysztof Kazaniecki, Andrzej Ciołek, Grażyna Senda, Paweł Czyż, Stanisław Wójtowicz, Anna Zyborowicz, Piotr Mościński, Marzanna Wardziejewska, Jarosław Walc, Jarosław Dzienis, Anna Staroszczuk-Luto, Władysław Biłas, Małgorzata Kuliś, Anna Kozioł i Piotr Rant.

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.