Biblioteka Publiczna w Gołdapi i Urząd Miejski w Gołdapi wraz ze współorganizatorami: samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurskim Kopernikańskim Instytutem Kultury oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji filozoficznej pt. “Wokół Kanta”.

Odbędzie się ona 22 marca w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi. Początek o godzinie 9:30. Konferencję objął patronatem naukowym dziekan wydziału filozofii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Paweł Łuków.

Rok 2024 dla osób zainteresowanych Immanuelem Kantem jest rokiem szczególnym. W tym roku przypada 300-lecie jego urodzin oraz 220 rocznica śmierci. Gołdap ma prawo w tym roku czuć się szczególnie wyróżniona. Myśliciel z Królewca jak mówioną o Kancie, niezbyt chętnie wyjeżdżał ze swojego miasta. Co do ilości i kierunków jego podroży trawią spory historyków. Bezsprzecznym jest jednak to, że odwiedził Gołdap na kilka tygodni podczas przerwy semestralnej zimą w roku 1765/1766. Gościł u generała Daniela Fredricha von Lossowa, dowódcy garnizonu w Gołdapi, postaci bardzo zasłużonej dla Gołdapi.

Konferencja ta ma na celu stworzenie platformy wymiany myśli między naukowcami różnych specjalności. W zamierzeniu Biblioteki Publicznej w Gołdapi, Gołdap poprzez cykliczną imprezę ma stać się centrum wymiany myśli zainspirowanych „przewrotem Kopernikańskim w filozofii”, jakiego dokonał myśliciel z Królewca. Spotkania te nie będą ograniczać się tylko do filozofii, a mają promieniować na wszystkie dziedziny nauki. Założeniem jest spojrzenie na myśli Kanta z różnych perspektyw badawczych. Nasze zaproszenia biblioteki odpowiedzieli ciekawi goście, naukowcy, badacze. Odpowiedzą między innymi na pytania:

  • Jak fizycy dziś interpretują tezę Kanta, że „podstawą poznania są wrażenia, które powstają w stykających się z rzeczami zmysłach, pobudzanych przez nie...”
  • „Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie” - jak dziś takie stwierdzenie może interpretować prawnik z wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego?
  • Filozofia i spuścizna Immanuela Kanta ma być tylko początkiem dyskusji.

Program Konferencji „Wokół Kanta”
22 marca 2024
sala widowiskowa Domu Kultury w Gołdapi

9:30-9:35 Powitanie, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi Agnieszka Dziobkowska
9:35-9:50 Wystąpienie, burmistrz Gołdapi Tomasz Luto
9:50-10:30 Wystąpienia gości specjalnych
10:30-11:00 „Filozofia I. Kanta jako przedsięwzięcie edukacyjne”, prof. Paweł Łuków - dziekan wydziału filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
11:00- 11:30 „Kant w Gołdapi” Jarosław Słoma
11:30-12:00 Przerwa na kawę

panel I, przewodniczy Prof. Paweł Łuków
12:00-12:20 „Immanuel Kant jako filozof nadziei radykalnej”, prof. Włodzimierz Lorenc - wydział filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
12:20-12:40 „Wpływ twórczości Kanta na kryminologię i kryminalistykę”, prof. Paweł Waszkiewicz - katedra kryminalistyki, wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego
12:40-13:00 „Kant w siedmiu odsłonach”, prof. Jacek Hołówka - wydział filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
13:00-13:20 „Jak się stać lepszym człowiekiem? O moralistyce Kanta”, prof. Magdalena Środa - wydział filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
13:20-13:30 Dyskusja
13:30-13:40 Przerwa kawowa

panel II, przewodniczy prof. Magdalena Środa
13:40-14:00 „Współczesne poznawanie świata oczami fizyki, w odniesieniu do filozofii Kanta”, dr Marcin Bielewicz - Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
14:00-14:20 „Kantowska wizja uniwersytetu w świetle Sporu fakultetów”, dr Bartosz Działoszyński - wydział filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
14:20-14:40 „Rządy prawa w filozofii Immanuela Kanta”, dr Krzysztof J. Kaleta - katedra filozofii, prawa i nauki o państwie, wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego
14:40- 15:00 „Filozofia Kanta w prostych słowach”, dr Łukasz Kowalik - wydział filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
15:00-15:10 „Istnienie Boga wywiedzione z moralności – prymat praktyczności w filozofia religii Kanta”, mgr Bartosz Wesół
15:10-15:20 „Kantyzm a filozofia formalna”, mgr Jakub Sochacki,
15:20-15:40 „Kantowskie argumenty transcendentalne”, mgr Stanisław Jędrczak
15:40-16:00 Dyskusja i podsumowanie

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.