Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto zdecydował, że dyrektorem Domu Kultury w Gołdapi w Gołdapi przez najbliższe lata nadal będzie mieszkająca w Barkowie Halina Wojtanis.

Do konkursu ogłoszonego 29 listopada ubiegłego roku zgłosiły się trzy osoby. Oferta jednej z osób została odrzucona ze względów formalnych (brak co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze kultury lub co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy w sektorze kultury). Pozostałe dwie stawiły się przed komisją rekrutacyjną na rozmowie kwalifikacyjnej.

- Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej pani Halina Wojtanis wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego konkursem i otrzymała największą liczbę punktów. Pani Halina przedstawiła kompletną i spójną koncepcję rozwoju Domu Kultury w Gołdapi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, dzięki czemu zna zasady i dobre praktyki niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym konkursem, co jest dodatkowym atutem kandydatki. Pani Wojtanis podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła się jako kreatywny i chętny do działania manager z pomysłami i jasno sprecyzowanymi kierunkami na rozwój kultury na terenie naszej gminy. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli decyzję, aby zarekomendować panią Halinę Wojtanis jako kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Gołdapi, więc postanowiłem jak na wstępie. - napisał w uzasadnieniu informacji o roztrzygnięciu konkursu burmistrz Tomasz Luto.

Ogłoszenie o konkursie przewiduje, że dyrektor Domu Kultury w Gołdapi zatrudniona będzie na pełen etat na czas określony 7 lat.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.