26 stycznia w Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja upamiętniająca 105 rocznicę powstania służb zatrudnienia. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele PUP w Gołdapi.

27 stycznia obchodzony był Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to zostało ustanowione w 2010 roku. Upamiętnia ono podpisanie 27 stycznia 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany za początek publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

26 stycznia w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyła się konferencja upamiętniająca 105 rocznicę powstania służb zatrudnienia. Obchodzone święto stanowi okazję do spotkań pracowników urzędów pracy i instytucji rynku pracy z władzami państwowymi i samorządowymi, a przede wszystkim do szczególnego wyróżnienia i uhonorowania tych, którzy swoim zaangażowaniem wyróżniają się w codziennej pracy.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński na wniosek kapituły przyznał nagrody w postaci statuetek dla wyróżniających się powiatowych urzędów pracy. Za „Szczególne osiągnięcia w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2023 roku" nagrodę w postaci statuetki i wyróżnienia I stopnia otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Gołdapski urząd osiągnął najlepsze wyniki za ubiegły rok wśród 20 powiatowych urzędów pracy w województwie. Ranking urzędów został stworzony na bazie następujących kryteriów:

  • średnioroczny wzrost/spadek liczby bezrobotnych,
  • wzrost/spadek wskaźnika stopy bezrobocia,
  • udział procentowych osób do 30 roku życia w formach aktywizacji,
  • udział procentowych osób powyżej 50 roku życia w formach aktywizacji,
  • procentowy udział ofert niesubsydiowanych w ogólnej liczbie ofert,
  • procent wykorzystania środków Funduszu Pracy w odniesieniu do limitów na realizację projektów współfinasowanych że środków unijnych (EFS),
  • poziom efektywności zatrudnieniowej po formach aktywizacji.

Spotkanie było również okazją do wręczenia przez wojewodę warmińsko-mazurskiego Radosława Króla odznaczeń państwowych. Wśród uhonorowanych była Urszula Malinowska – specjalistka ds. programów w PUP w Gołdapi, która została odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez wicemarszałka województwa Mirona Sycza nagród i wyróżnień indywidualnych dla pracowników urzędów, którzy w sposób wyróżniający się wykonują powierzone obowiązki. Wśród nich znalazła się Monika Bida - kierownik działu ewidencji i świadczeń gołdapskiego urzędu pracy.

✍️ PUP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.