Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto zdecydował, że dyrektorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi nadal będzie mieszkająca w Wilkasach Agnieszka Dziobkowska.

Była ona jedyną kandydatką, która wzięła udział w konkursie ogłoszonym 29 listopada ubiegłego roku. Jej oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w tym ogłoszeniu i została zakwalifikowana do drugiego etapu, którym była rozmowa kwalifikacyjna.

- Komisja rekrutacyjna przeprowadziła z kandydatką rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka m.in. przedstawiła dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, a także autorską, pisemną koncepcję programową dotyczącą działalności, organizacji i zarządzania Biblioteką Publiczną w Gołdapi na najbliższe lata. Komisja Rekrutacyjna zadawała kandydatce pytania z zakresu znajomości problematyki i zagadnień związanych z organizacją i realizacją przedsięwzięć z zakresu kultury, znajomości zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pani Agnieszka Dziobkowska wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego konkursem i otrzymała wysoką liczbę punktów. Pani Agnieszka przedstawiła kompletną i spójną koncepcję rozwoju Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Komisji rekrutacyjna jednogłośnie podjęła decyzję aby zarekomendować do zatrudnienia panią Agnieszkę Dziobkowską. - uzasadnia swój wybór Tomasz Luto.

Ogłoszenie o konkursie przewiduje, że dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi zatrudniony będzie na pełen etat na czas określony 3 lat.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.