387 wykroczeń, za które sprawcy zostali pouczeni, ukarani mandatami lub skierowano wobec nich wnioski do sądu o ukaranie, ujawniła w ubiegłym roku straż miejska w Gołdapi.

Strażnicy miejscy 78 razy interweniowali po otrzymaniu zgłoszeń od mieszkańców, 123 interwencje odnotowano po informacjach od operatorów monitoringu miejskiego. Przeprowadzili też 61 kontroli porządkowych nieruchomości na terenie gminy Gołdap oraz 6 kontroli palenisk.

Łącznie przez cały rok pouczono za wykroczenia 282 osoby, kolejne 87 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 10600 złotych. W 15 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

W roku 2023 straż miejska doprowadziła 6 osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania. Dwie nieletnie osoby będące pod wpływem alkoholu zostały zatrzymane i przekazane policji celem wykonania dalszych czynności wobec nich. Do policji trafiło też 279 zgłoszeń od operatorów monitoringu.

W straży miejskiej, która jest wydziałem Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pracowało w 2023 roku łącznie 5 osób: trzech strażników i 2 operatorów monitoringu.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.