W Puszczy Rominckiej i Puszczy Boreckiej będą ograniczenia w wyrębie drzew. Tak zdecydowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało o ograniczeniu wyrębów przewidzianych w 2024 roku w polskich lasach. O szczegółach decyzji poinformowała minister Paulina Hennig-Kloska w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek w Warszawie.

Zgodnie z decyzją, wprowadzone zostaną ograniczenia wycinki na 10 obszarach (Bieszczady, Puszcza Borecka, Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Karpacka, Puszcza Romincka, Trójmiejski Park Krajobrazowy, a także w okolicy Iwonicz-Zdroju i Wrocławia.

- Od słów przechodzimy do czynów. Podjęliśmy decyzję o wydaniu pierwszej decyzji o ograniczeniu i wstrzymaniu wycinek najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce. Czas wyprowadzić piły z części polskich lasów, zwłaszcza te, które cięły najcenniejsze obiekty przyrodnicze. Pracujemy nad systemowym rozwiązaniem, w którym znajdzie się więcej obszarów i które będzie konsultowane z przedstawicielami Lasów Państwowych, samorządami i lokalnymi społecznościami - mówiła w trakcie konferencji minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Podkreślała, że chodzi o ograniczenie wyrębów w najcenniejszych fragmentach lasów - starodrzewiach w wieku 100-200 lat, lasach wodochronnych oraz górskich. W niektórych przypadkach starodrzewy, w których ograniczono prace mają, unikalne walory historyczne i kulturowe, np. bory augustowskie niezbędne są do kontynuowania bartnictwa stanowiącego niematerialne dziedzictwo ludzkości.

Ograniczenie wyrębów planowanych na 2024 rok wynika z potrzeb i uwarunkowań przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych. Jak wyjaśniał wiceminister Dorożała, ograniczenia wycinek nie będą przekraczały 20-30% planowanych wyrębów. Ograniczenia lub zamiana prac w takim właśnie przedziale dopuszczalne są w umowach z wykonawcami prac. Obszary, na których ograniczone zostaną wyręby, to obszary planowanych parków narodowych, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, leśne kompleksy promocyjne.

W trakcie konferencji wiceminister Mikołaj Dorożała zapowiedział, że na stronie ministerstwa powstanie specjalna zakładka. Za jej pośrednictwem będzie można informować o miejscach, które warto objąć dodatkową ochroną.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.