4 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Augustowie Zastępca Burmistrza Gołdapi wraz z kierownikami wydziałów: współpracy i funduszy zewnętrznych, inwestycji oraz gospodarki przestrzennej i nieruchomości, spotkała się z przedstawicielami Augustowa oraz Druskiennik. Omawiano plany współpracy miast w ramach Programu Interreg VI-A Litwa Polska.

Urząd Miejski w Gołdapi