7 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym zajął się skargą radnego Andrzeja Tobolskiego na uchwałę rady miejskiej w Gołdapi, która dotyczyła wygaszenia mu mandatu radnego. Sąd odrzucił tę skargę.

Powodem odrzucenia był brak formalny w złożonej skardze, którego radny mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie. W tej sytuacji sąd nie mógł postąpić inaczej. Ubiegłotygodniowe postanowienie WSA w Olsztynie jest nieprawomocne.Rada miejska w Gołdapi podjęła 4 września 2023r. uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu rademu Andrzejowi Tobolskiemu. Powodem ma takiej decyzji miał być konflikt pomiędzy wypełnianiem mandatu radnego, a działalnością spółki, której prezesem jest Andrzej Tobolski. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Treść uchwały wraz z jej uzasadnieniem przedstawiamy poniżej. 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.