Gołdapscy policjanci zrealizowali drugą edycję cyklu spotkań filmowych pn. "Profilaktyczne spotkanie przed dużym ekranem". W ramach działań prewencyjnych skierowanych do młodzieży wyemitowano film ukazujący destrukcyjny wpływ uzależnienia od alkoholu i narkotyków na organizm człowieka.

Policja jest ważnym ogniwem lokalnego systemu zapobiegania przestępczości i naruszania porządku publicznego. Gołdapscy policjanci prowadzą liczne działania profilaktyczne i podejmują wszelkie starania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Aby w skuteczny i zarazem ciekawy sposób przemówić do młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi przy wsparciu burmistrza Gołdapi oraz przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowali cykl spotkań w kinie „Kultura”. Uczniowie szkół ponadpodstawowych w Gołdapi (LO i ZSZ) zostali zaproszeni na seans filmowy ukazujący destrukcyjny wpływ uzależnienia od alkoholu i narkotyków na organizm człowieka oraz tragiczny los ludzi uzależnionych. Zaproszonych gości oraz młodzież przywitał komendant powiatowy policji w Gołdapi insp. Dariusz Stachelek. Każdy z uczestników otrzymał specjalnie opracowaną broszurę informacyjną dotyczącą szkodliwości narkotyków.

Mamy nadzieję, że zrealizowane spotkanie okaże się skutecznym projektem profilaktycznym, a przedstawiony obraz zmusi młodych ludzi do głębokiej refleksji.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach zadania pn. „Mój wartościowy świat bez uzależnień” dofinansowanego z budżetu gminy Gołdap ze środków przeznaczonych na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023”.

✍️ KPP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.