Placówki oświatowe z powiatu gołdapskiego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi aktywnie włączyły się w kampanię „pomarańczowej wstążki”.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie trwa Kampania ”19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. To akcja, która ma na celu nagłaśnianie ważnego i trudnego problemu, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest mobilizowanie wszystkich do reagowania i pomagania tak, aby tworzyć świat, w którym dzieci i młodzież będą czuły się bezpiecznie i szczęśliwie. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

Placówki oświatowe z powiatu gołdapskiego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi aktywnie włączyły się w kampanię „Pomarańczowej wstążki”. W minionym tygodniu policjantka wspólnie z panią psycholog spotykały się z uczniami oraz gronem pedagogicznym w szkołach na terenie Gołdapi, gdzie udzieliły wskazówek, jak radzić sobie z problemem przemocy, oraz informowały, gdzie poszukiwać pomocy i wsparcia. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na prawa dziecka, godność, wychowanie w szacunku, bezpieczeństwie, wolności oraz kształtować świadome postawy wobec przemocy i jej przeciwdziałaniu. Prelegentki podkreślały i przypomniały, iż uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w budowanie świata wolnego od przemocy, świata pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka.

✍️ KPP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.