Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi osiągnął jedne z najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej w 2022 roku. Dane dotyczące poszczególlnych powiatowych  urzędów pracy w Polsce podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków Funduszu Pracy, dla których w 2022 roku zostały określone wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, obejmował: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej.

Jak informuje ministerstwo, średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, uzyskana we wszystkich powiatowych urzędach pracy w kraju, wyniosła w 2022 roku 80,70%. Z kolei średnia wartość wskaźnika efektywności kosztowej wyniosła 17.310,50zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi osiągnął wymienione wskaźniki na poziomie 92,78% oraz 12.659,20 zł. Są to najlepsze wartości uzyskane wśród wszystkich 20 powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego i jedne z najlepszych w kraju.

✍️ PUP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.