Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił starostę gołdapskiego Marzannę Wardziejewską emblematem pamiątkowym.

Funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Wręczono medale i przyznano awanse na kolejne stopnie służbowe.
Gospodarzami uroczystości, która odbyła się 21 listopada, byli komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Zybiński oraz komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk. W przedsięwzięciu uczestniczyła kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy WMOSG i CSSG, a także zaproszeni goście. W asyście pocztów sztandarowych obu jednostek SG odśpiewano hymn państwowy.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Zybiński w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne jest celebrowanie Narodowego Święta Niepodległości. - Pamiętajmy o szlachetnych postawach naszych przodków szukając w nich cnót godnych naśladowania, szanując przy tym naszą kulturę i tradycję. Nie zapominajmy o tych, którzy oddali życie za to, abyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym państwie - powiedział.

Narodowe Święto Niepodległości w Straży Granicznej to również czas awansów i wyróżnień. Minister spraw wewnętrznych i administracji wyróżnił Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej dwie osoby: funkcjonariusza WMOSG oraz warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego.

Medalem srebrnym uhonorowano 19 osób, w tym przedstawicieli instytucji współdziałających ze strażą graniczną: dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie płk. Wojciecha Szczudło, I zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie insp. Arkadiusza Sylwestrzaka, Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Ryszarda Płoskiego, zastępcę dyrektora Delegatury ABW w Białymstoku mjr. Macieja Szczebiota, kierownika oddziału celnego w Braniewie mł. insp. Joannę Krakowiak, dyrektora Caritas Diecezji Warmińskiej ks. Pawła Ziębę oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Srokowo Zenona Piotrowicza. Brązowym medalem wyróżniono 18 osób z WMOSG i CSSG. Odznakę Straży Granicznej otrzymały 24 osoby obu kętrzyńskich jednostek.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił emblematem pamiątkowym 37 pracowników i funkcjonariuszy formacji, starostę gołdapskiego Marzannę Wardziejewską, a także kapelana ewangelickiego Centrum Szkolenia Straży Granicznej ks. mjr. SG Marcina Pysza.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w celu podkreślenia szczególnych zasług na rzecz tej instytucji nadał Odznakę Pamiątkową Centrum Szkolenia Straży Granicznej mjr SG Joannie Irskiej-Piątek - naczelnik wydziału techniki i zaopatrzenia WMOSG.

Gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wręczył wicemarszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego Mironowi Syczowi pamiątkowy medal Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, natomiast płk SG Adam Pacuk uhonorował wicemarszałka absolwentkami honorowymi Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił medalem pamiątkowym WMOSG płk. SG Adama Pacuka - komendanta CSSG. Gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wręczył również nagrody rzeczowe kadrze kierowniczej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej i Centrum Szkolenia Strazy Granicznej otrzymali również awanse w korpusie oficerów, chorążych oraz podoficerów.

Podczas uroczystości zostały również wręczone Medale Za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej za szczególne zaangażowanie w działalność związkową.

Na zakończenie uroczystości wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom straży granicznej. Zaznaczył, że „wolność trzeba pielęgnować przez cały czas, bo przez wiele lat naród Polski był prześladowany, a wielka radość Polaków nastąpiła 105 lat temu, kiedy to Polacy usłyszeli, że Polska jest wolnym i niepodległym państwem”. (WMOSG)

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.