Koniec z utrudniającym ruch pojazdów i pieszych parkowaniem na ul. Kościuszki. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi od piątku zmienia organizację ruchu na tej ulicy.

Po wyremontowaniu ulicy zarządca zdecydował o zmianie oznakowania. Od 17 listopada na odcinku od ul. Chopina do ul. Źródlanej ustawione zostaną znaki B-35 oznaczające zakaz postoju pojazdów na drodze, niewynikający z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwający dłużej niż 1 minutę.

Obecnie zakaz postoju na ul. Kościuszki obowiazuje na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Źródlanej.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.