Podczas zlotu harcerskiego, w dniach 27 i 28 października harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves” przeprowadzili badania elementów środowiska, realizując założenia projektów: „Ekopracownia- zielone serce szkoły” oraz „Dbajmy o naszą planetę”.

Wędrując ulicami: 1 Maja, Wczasową i Promenadą Zdrojową obserwowali i fotografowali porosty na drzewach. Wykorzystując skalę porostową ustalili, że osiedle „pod lasem” i obszar nad Jeziorem Gołdap znajdują się w 5 strefie zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki. Zgodnie ze skalą porostową, strefa 5 to obszar o względnie małym zanieczyszczeniu powietrza. Porosty listkowate zajmują duże powierzchnie, coraz częściej występują też porosty krzaczkowate: mąkla tarniowa, mąklik otrębiasty oraz odnożyce. Przy ul. 1 Maja porosty te występują rzadko, są małe, czasem zdeformowane. Nad jeziorem porosty krzaczkowate porastają całe pnie drzew i są w dobrej kondycji.

Przy tężniach nad jeziorem trzy harcerskie patrole badały wodę, sprawdzając zawartość amoniaku, azotanów, fosforanów, pH oraz twardość wody. Wyniki:

  • NO2- czyli azotany (III) to 0,2mg/L
  • NO3- czyli azotany (V) to 1mg/L
  • NH4 (amoniak) – 0,2mg/L
  • PO4- (fosforany) - 1,5mg/L
  • pH (kwasowość) – 7
  • twardość – 14od (249,2mg CaCO3/L

Na podstawie wykonanych badań, po sprawdzeniu informacji w internecie o polskich normach, młodzi ludzie wywnioskowali, że w warstwie powierzchniowej przy brzegu nasze gołdapskie jezioro jest czyste.

Harcerze sprawdzili też przepuszczalność gleby i żwirowo-piaszczystego podłoża, którym wyłożone są ścieżki przy jeziorze. Spodziewali się, że woda szybciej przepłynie przez piasek, a jednak stało się odwrotnie. Wywnioskowali, że ścieżki były wyłożone nie tylko piaskiem i żwirem lecz również jakąś substancją, która je wiąże i która słabiej przepuszcza wodę.

Harcerze wykorzystali zestawy do badań powietrza, gleby i wody z ekopracowni klimatycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi.


✍️ Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.