Można już zgłaszać potrzebujące pomocy samotne osoby i rodziny z powiatu gołdapskiego do tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki”. Wystarczy wypełnić formularz, załączyć w nim podpisane zgłoszenie rodziny, a następnie oryginał przekazać liderce rejonu lub przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia Wiosna. Jest na to czas do połowy listopada.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja, która od 2001 roku dociera do rodzin i osób samotnych żyjących w trudnej sytuacji, nie tylko z powodu biedy materialnej, ale też np. wykluczenia społecznego i braku dostępu do specjalistycznej pomocy.

W tym roku ponownie zawitała do naszego powiatu. Gołdapski sztab już przygotowuje się do „weekendu cudów” czyli grudniowego finału akcji. Dzięki współpracy z m.in. ośrodkiem pomocy społecznej, sołtysami, innymi instytucjami i organizacjami tworzy lokalną bazę potrzebujących rodzin, które zostaną w tym roku objęte pomocą. Baza oficjalnie zostanie opublikowana 18 listopada na stronie www.szlachetnapapaczka.pl.

Jeśli znasz rodzinę lub osobę samotną w trudnej sytuacji, która potrzebuje pomocy, możesz ją zgłosić do tegorocznego programu „Szlachetnej Paczki”. Aby to zrobić wystarczy wypełnić formularz, załączyć w nim podpisane zgłoszenie rodziny, a następnie oryginał przekazać liderce rejonu Wiolecie Szlaszyńskiej (tel. 535-857-620). Jest na to czas do połowy listopada.