Powiat gołdapski otrzyma z budżetu państwa ponad 4,5 miliona złotych na remont ulic: Jaćwieskiej, części Partyzantów, Tatyzy, Przytorowej, Sikorskiego, Słonecznej i Chopina w Gołdapi.

W miniony piątek ogłoszono listę samorządów, które otrzymają pieniądze na inwestycje w ramach VI edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały PGR-y.

Powiat gołdapski ma otrzymać wsparcie na dwa projekty obejmujące remont kilku ulic powiatowych w mieście:

  • 2.000.000zł na projekt „Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N)”
  • 2.504.000zł na projekt „Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi”

W ramach prac, który powinny odbyć się w przyszłym roku, na ulicach tych wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz chodników (jak to stało się w bieżącym roku np. na ul. Kościuszki w Gołdapi). W przypadku ul. Partyzantów remont dotyczyć będzie tylko jezdni na odcinku między ul. Warsztatową a Tatyzy. Powiat stara się jednak o finansowanie remontu chodnika z innych źródeł i prawdopodobnie on również będzie wykonany równolegle z jezdnią.

W ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do gmin i powiatów w Polsce trafi łącznie 4,5 miliarda złotych na realizację ponad 2 tysięcy inwestycji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.