Komisje rady miejskiej w Gołdapi opiniowały dziś projekt uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnemu Andrzejowi Tobolskiemu. Na 9 osób głosujących, 6 było za.

Powodem wygaszenia mandatu radnemu ma być - jak napisane zostało w projekcie uchwały przedłożonym przez burmistrza Gołdapi - naruszenie „ustawowego zakazu zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”.

„Plant” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której prezesem jest Andrzej Tobolski, ma regularnie sprzedawać pierogi Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi. Dodatkowo dostarczać miała Szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne w ramach umowy zawartej KOWR. Zdaniem biura prawnego urzędu miejskiego, łączenie funkcji prezesa takiej spółki i radnego jest zakazane z prawem, wobec czego mandat radnego powinien zostać wygaszony.

Podczas wspólnego głosowania projekt uchwały pozytywnie zaopiniowało 6 włodarzy (Wojciech Hołdyński, Zdzisław Janczuk, Janina Pietrewicz, Anna Staroszczuk-Luto, Józef Wawrzyn, Marek Zajączkowski), przeciw był jeden (Marian Chmielewski), od głosu wstrzymały się Zofia Syperek i Teresa Dzienis. Udziału w głosowaniu nie wzięli, mimo obecności na posiedzeniu, Zbigniew Makarewicz i Wioletta Anuszkiewicz.

W posiedzeniu komisji uczestniczył także Andrzej Tobolski. Prowadząca obrady Janina Pietrewicz zaproponowała mu zabranie głosu w trakcie dyskusji, jednakże nie był on tym zainteresowany. Zapowiedział, że swoje stanowisko przedstawi na posiedzeniu rady miejskiej. Posiedzenie to odbędzie się 4 września.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.