Adrien Garcia jest uczniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Posiada on niesamowity talent plastyczny, a jego prace odzwierciedlają jego przeżycia, emocje i uczucia.

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu kierownictwa pijalni wód w strefie uzdrowiskowej, została zorganizowana tam wystawa jego prac. Zachęcamy do jej obejrzenia.

ZPEW w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!