Rada miejska powiedziała dziś „nie” dla zmian zaproponowanych przez burmistrza Gołdapi w budżecie gminy Gołdap na rok 2023 oraz wieloletniej prognozie finansowej. Dokumenty te przewidywały emisję obligacji, które pozwoliłyby na dokończenie budowy zakładu przyrodoleczniczego w strefie uzdrowiskowej miasta.

Pomimo wczorajszej prawie dwugodzinnej dyskusji podczas posiedzenia komisji, także i dziś na sesji rady miejskiej odbyła się długa debata w tym temacie. Dyskutowano nad sensem realizacji tej inwestycji i szansach na jej pozytywne zakończenie. Cześć radnych, jak np. Monika Wałejko, Józef Wawrzyn czy Zbigniew Makarewicz, widzi plusy powstania zakładu przyrodoleczniczego. Problemem są jednak przede wszystkim pieniądze, a konkretnie ich brak w kasie miasta, a także bardzo krótki czas na dokończenie inwestycji. I choć burmistrz Tomasz Luto zapewniał, że łączne zadłużenie gminy nie będzie jakieś ogromne jak na jej możliwości, to fakt, że byłoby spłacane do 2050 roku wielu radnych przerażał. Dyskusja była momentami bardzo burzliwa i - niestety - zdecydowanie przerosła umiejętności prowadzenia posiedzenia przez przewodniczącego Wojciecha Hołdyńskiego, który wyraźnie z tym zadaniem dziś sobie nie radził. Oczekiwał on np. od radnych ścisłego trzymania się tematyki dotyczącej uchwał, zwracał im uwagę, przerywał wypowiedzi, jednocześnie pozwalając burmistrzowi Gołdapi na szerokie podejście do tematyki projektów uchwał lub wypowiedzi nie na temat. To właśnie z tego powodu w pewnym momencie radna Wioleta Anuszkiewicz zażądała od przewodniczącego, aby przerwał jeden z wywodów burmistrza, a gdy Wojciech Hołdyński nie zareagował zgodnie z jej oczekiwaniem, złożyła wniosek o zakończenie dyskusji. Z wyjątkiem radnej Anny Staroszczuk-Luto, został on poparty przez wszystkich pozostałych radnych.

Wyniki głosowania nad uchwałą ws. zmian wieloletniej prognozy finansowej:

  • jestem za - 0
  • jestem przeciw - 8 (Wioletta Anuszkiewicz, Marian Chmielewski, Zbigniew Makarewicz, Zbigniew Mieruński, Marian Mioduszewski, Janina Pietrewicz, Zofia Syperek, Andrzej Tobolski
  • wstrzymuję się - 7 (Teresa Dzienis, Wojciech Hołdyński, Zdzisław Janczuk, Anna Staroszczuk-Luto, Monika Wałejko, Józef Wawrzyn, Marek Zajączkowski)

Wyniki głosowania nad uchwałą ws. zmian w budżecie gminy Gołdap:

  • jestem za - 0
  • jestem przeciw - 8 (Wioletta Anuszkiewicz, Marian Chmielewski, Zbigniew Makarewicz, Zbigniew Mieruński, Marian Mioduszewski, Janina Pietrewicz, Zofia Syperek, Andrzej Tobolski
  • wstrzymuję się - 7 (Teresa Dzienis, Wojciech Hołdyński, Zdzisław Janczuk, Anna Staroszczuk-Luto, Monika Wałejko, Józef Wawrzyn, Marek Zajączkowski)

- Dzisiaj mamy triumf takich ludzi jak radny Tobolski, mamy triumf takich ludzi, którzy razem z nim współdziałają. Zbliża się koniec kadencji. Będziemy już odkrywać pewne karty i będziemy pokazywać mieszkańcom i mówić wprost, kto jest za co odpowiedzialny, kto do czego i z kim do czego dążył, komu zależało ze względów, myślę, że stricte politycznych, jeśli chodzi o nadchodzące wybory, żeby ta inwestycja nie powstała. Naszym mieszkańcom, tym, z którymi rozmawiam, zależało i dalej zależy na dynamicznym rozwoju Gołdapi. Z pewnych względów to się nie udało w kontekście zakładu przyrodoleczniczego, ale mam nadzieję, że wyjdziemy z tego obronną ręką i sobie poradzimy szukając innego wyjścia i dostosowując się do dzisiejszej państwa decyzji. Natomiast uśmiech pana Tobolskiego, pana Makrewicza jest chyba jednoznaczny - podsumował wyniki głosowań burmistrz Tomasz Luto.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.