Dziś odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady miejskiej w Gołdapi. Głównym tematem były zmiany w budżecie gminy Gołdap na rok 2023 oraz w wieloletniej prognozie finansowej, które miałyby pozwolić wyemitować obligacje i dokończyć budowę zakładu przyrodoleczniczego.

Aby wykonać prace naprawcze potrzeba około 9-10 milionów złotych, na dokończenie budowy potrzeba kolejnych kilkunastu. Łącznie na ten cel potrzeba 24,95 miliona złotych, taka bowiem kwota została wynegocjowana przez gminę ze spółką PBC z Gdyni. Jeśli doszłoby do podpisania umowy, wykonawca prac miałby ostateczny czas na zakończenie inwestycji do końca października br.

Dyskusja na temat budowy zakładu przyrodoleczniczego trwała prawie 2 godziny. Urzędnicy przedstawili m.in., jak doszło do uzgodnień z potencjalnym wykonawcą robót oraz jakie są możliwe zagrożenia dla wykonania tej inwestycji w terminie wymaganym umową o jej dofinansowanie z urzędem marszałkowskim. Przez dłuższy czas mimo pytań radnych, burmistrz nie chciał ujawnić, z jaką konkretną firma są prowadzone negocjacje ws. dokończenia inwestycji, uznając to za informację nieistotną. Niemal jak zwykle podczas dyskusji na temat ZPL doszło do spięć na linii Tomasz Luto - Andrzej Tobolski, kiedy burmistrz tradycyjnie nie chciał odpowiadać na pytania radnego. Burmistrz po raz kolejny zarzucił radnemu znaczące przyczynienie się do wstrzymania budowy zakładu przyrodoleczniczego. W trakcie dyskusji niektórzy radni wyrazili również wątpliwości co do zakresu i wartości prac naprawczych, które miałyby być wykonane.

Gdy doszło do głosowań uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Gołdap na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2050, nikt tych zmian nie poparł. W obu przypadkach pięcioro radnych było przeciw (Wioletta Anuszkiewicz, Zbigniew Mieruński, Zbigniew Makarewicz, Marian Chmielewski, Marian Mioduszewski), pozostałych dziewięcioro nie miało jeszcze wyrobionego swojego zdania i wstrzymało się od głosu (Teresa Dzienis, Wojciech Hołdyński, Zdzisław Janczuk, Janina Pietrewicz, Anna Staroszczuk-luto, Zofia Syperek, Monika Wałejko, Józef Wawrzyn, Marek Zajączkowski).

Sesja rady miejskiej, podczas której będą głosowane omawiane dziś projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu oraz WPF, odbędzie się jutro. Początek o godzinie 9:00.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.