W połowie lutego ogłoszony został konkurs, w ramach którego z budżetu powiatu gołdapskiego można było pozyskać dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków usytuowanych na terenie powiatu gołdapskiego. Środki na ten cel są od lat bardzo małe, jednak można za nie pokryć częściowo lub w szczególnych przypadkach całkowicie np. koszty jakichś bieżących potrzeb jak wymiana drzwi czy okna w zabytkowym budynku. W tym roku do „rozdania” było 12 tysięcy złotych.

Osoby posiadające tytuł prawny do zabytku mogły składać wnioski o dotację do 25 marca. Okazało się, że nikt nie był zainteresowany, żaden wniosek nie wpłynął. Dlatego też dziś zarząd powiatu podjął decyzję o unieważnieniu konkursu.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.