W tym roku w Gołdapi wyremontowane zostaną ulice Armii Krajowej (570m.), Kościuszki (540m.), Reymonta (190m.) i Emilii Plater (130m.), dodatkowo wyremontowana będzie droga między Jagoczanami a Audyniszkami (3000m.). Taki jest plan zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. Wykonawcą robót ma być Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, które za ich wykonanie oczekuje 4.956.273,77 złotych.

 


mówi Sylwia Wrzesień-Kisielewska, dyrektor ZDP w Gołdapi

 

Remont ulic w mieście na zlecenie ZDP będzie polegał na wymianie nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na działkach będących własnością powiatu gołdapskiego. To ważne zastrzeżenie, bowiem część chodników oraz jednego parkingu są nie są własnością powiatowego samorządu, a Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej. Z informacji ZDP wynika jednak, że instytucje te wyraziły chęć zawarcia umów we własnym zakresie na wykonanie swoich części chodników i parkingu.

Powiat gołdapski uzyskał dofinansowanie na realizację powyższych remontów w wysokości 4.857.148,30 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład.