W lutym kolejną interpelację do ministra zdrowia w sprawie gołdapskiego szpitala złożyła posłanka Anna Wojciechowska. Oto jej treść.

Interpelacja nr 39226
do ministra zdrowia w sprawie szpitala GoldMedica w Gołdapi

Zgłaszający: Anna Wojciechowska
Data wpływu: 20-02-2023

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana Ministra z kolejną interpelacją dotyczącą szpitala powiatowego GoldMedica w Gołdapi, który od kilku lat boryka się z problemami finansowymi i kadrowymi. W wyniku braków personalnych w 2020 roku zlikwidowany został oddział wewnętrzny, przez co usunięto szpital gołdapski z tzw. sieci szpitali, w wyniku czego zmieniły się także jego rozliczenia z NFZ – z ryczałtowych na rozliczenia za tak zwane wykonanie. Taki sposób finansowania pociągnął za sobą dalsze, dotkliwe dla placówki konsekwencje. Losu oddziału wewnętrznego o mały włos nie podzieliłby oddział dziecięcy. Tylko dzięki apelom, petycjom i protestom mieszkańców Gołdapi oddział ten udało się uratować.

W sprawie szpitala powiatowego GoldMedica mieszkańcy interweniowali wielokrotnie u władz samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim, interweniowali do mediów, jak również do mnie oraz do resortu zdrowia. Niestety, sytuacja szpitala stale się pogarsza, ponieważ gołdapianie coraz częściej nie mogą korzystać również z opieki zdrowotnej w godzinach nocnych i świątecznych, po którą odsyłani są do Olecka (oddalonego o ponad 35 km). W nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenci mają wzywać pogotowie ratunkowe, co w przypadku ewentualnego transportu do szpitala (poza Gołdap) rodzi kolejne komplikacje, które opisywane były w mojej poprzedniej interpelacji dotyczącej szpitala GoldMedica.

Pogłębiający się kryzys szpitala w Gołdapi bardzo niepokoi mieszkańców, którzy do tej pory podejmowali wiele kroków w celu ratowania placówki. Obecnie ludzie ci, pozostawieni samym sobie, przeświadczeni, że ich starania nie przynoszą żadnych rezultatów, stają w poczuciu kompletnego nierozumienia ze strony władz i w poczuciu własnej bezsilności. Nie rozumieją, dlaczego w 2021 roku za kwotę 544100,00 zł przy szpitalu został wybudowany parking w celu poprawy dostępności szpitala, podczas gdy jest on tak niewydolny! Tę rozpaczliwą historię dopełnia fakt, że sprzęt dla oddziału dziecięcego zakupiło ostatnio szkolne koło wolontariatu, które pieniądze zbierało podczas kiermaszu edukacyjno-charytatywnego.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego sytuacja szpitala powiatowego GoldMedica w Gołdapi jest tak zła?
  2. Dlaczego do tej pory, mimo licznych interwencji na różnych szczeblach wielu instytucji, żaden organ nie podjął żadnych skutecznych działań, aby zmienić sytuację w gołdapskim szpitalu?
  3. Znając tak złą sytuację szpitala powiatowego GoldMedica w Gołdapi, kto i dlaczego pozwolił na budowę przy nim nowego parkingu? Czy inwestycja ta była w tym momencie zasadna?
  4. Czy i w jakim zakresie w trybie pilnym może Pan Minister zaproponować rozwiązania, które pozwoliłyby szpitalowi w Gołdapi na pełnienie podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej?

Z wyrazami szacunku
Anna Wojciechowska

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.