W poniedziałek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi podpisało umowę z TK sp. z o. o. w Niedrzwicy na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Babki, budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Pogorzel oraz budowa sieci wodociągowej Jeziorki Wielkie - Siedlisko". Jej wartość opiewa na 3,95 miliona złotych. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, w całości sfinansowana będzie ze środków zewnętrznych.

W ramach inwestycji niemal całkowicie zmodernizowana i wyposażona w nowy sprzęt zostanie oczyszczalnia ścieków w Babkach. W Pogorzeli zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna, do której mieszkańcy w dalszej kolejności będą mieli obowiązek się podłączyć. Wynika to z przepisów prawa. Powstanie również wodociąg między Jeziorkami Wielkimi a Siedliskiem. Będzie on przebiegał przez tereny niezamieszkałe. Jego zadaniem będzie poprawienie funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej i poprawi możliwości dostarczania wody mieszkańcom w przypadku awarii na innych odcinkach sieci.

Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie prac do końca maja przyszłego roku.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.