Dziś podczas posiedzenia komisji rady miejskiej w Gołdapi ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, komendant straży miejskiej Paweł Werchowicz przedstawił podsumowanie działalności kierowanej przez siebie formacji w roku 2022.

Gołdapscy strażnicy miejscy wystawili łącznie 65 mandatów na kwotę 6.450 złotych. Do tego skierowali 13 wniosków do sądu o ukaranie sprawców wykroczeń. W 260 przypadkach zastosowali środki oddziaływania wychowawczego opisane w art. 41 Kodeksu wykroczeń (np. pouczyli lub zwrócili uwagę).

Od mieszkańców przez cały rok wpłynęło 114 różnych zgłoszeń. Dotyczyły one m.in. zagrożeń w ruchu drogowym, zakłócania porządku i spokoju publicznego czy niewłaściwej gospodarki odpadami. Strażnicy miejscy 12 razy sprawdzali, czy właściciel danego pieca nie spala w nim odpadów.

Straż miejska jest jednym z wydziałów Urzędu Miejskiego w Gołdapi. W wydziale tym pracuje 5 osób: 3 strażników oraz 2 osoby na stanowiskach pomocniczych (do obsługi monitoringu).

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!