Podobnie jak ostatniej nocy, także i najbliższej nie będzie można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w GoldMedice.

Od godziny 22:00 we wtorek do godziny 8:00 w środę zastępstwo pełnić będzie:

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
„Olmedica” w Olecku Sp. z o. o.
ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko
tel. 875-202-120

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi będzie dostępna obsługa pielęgniarska (tel. 876-150-299, 512-291-907).

Przypominamy, że w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia należy wzywać pogotowie ratunkowe (tel. 112 lub 999).

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!