W ostatni czwartek stycznia w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to upamiętnia podpisanie 27 stycznia 1919 roku przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Obchodzone święto stanowi okazję do spotkań pracowników urzędów pracy i instytucji rynku pracy z władzami państwowymi i samorządowymi, a przede wszystkim do szczególnego wyróżnienia i uhonorowania tych, którzy swoim zaangażowaniem wyróżniają się w codziennej pracy.

Spotkanie było także okazją do wręczenia przez wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego odznaczeń państwowych. Wśród odznaczonych było dwóch pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. Bożena Iwanicka – specjalistka ds. rejestracji, uhonorowana została Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, zaś Marcin Ignaciuk - informatyk uhonorowany został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Natomiast z rąk marszałka województwa Gustawa Brzezina główna księgowa gołdapskiego urzędu pracy Barbara Krawczykowicz odebrała nagrodę pieniężną III stopnia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

Z kolei na ogólnopolskiej konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, która obyła się 18 stycznia w Warszawie, dyrektor PUP w Gołdapi Wojciech Hołdyński otrzymał z rąk minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg Odznakę Honorową Primus in Agendo. Może być ona przyznawana osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

PUP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!