„Bal sołtysa” w okresie karnawału stał się już niejako tradycją w gminie Gołdap. Zainicjowany przed laty początkowo był skierowany przede wszystkim do sołtysów, obecnie jest to wydarzenie integrujące osoby z terenów wiejskich gminy Gołdap, z których wiele na co dzień się angażuje w życie publiczne swoich małych lokalnych społeczności.

Tegoroczny bal odbywa się dzisiaj w restauracji „Turystyczna”. Swoją obecnością zaszczycili m.in. burmistrz Gołdapi Tomasz Luto i przewodniczący rady miejskiej Wojciech Hołdyński. Organizatorkami wydarzenia są sołtys sołectwa Pietraszki Joanna Kaczan, sołtys siołectwa Jabłońskie Anna Staroszczuk-Luto i radna Teresa Dzienis.


Gmina Gołdap jest obecnie podzielona na 38 jednostek pomocniczych: 32 sołectwa na terenie wiejskim oraz 6 osiedli na terenie miasta.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!