Rada powiatu uchwaliła dziś budżet powiatu na rok 2023. Za było 8 radnych, przeciw 3, wstrzymało się od głosu również 3. Co może być zaskakujące, za był m.in. nowy włodarz Adam Bruś, który dopiero dziś złożył ślubowanie, po raz pierwszy brał udział w sesji, a wcześniej nie brał udziału w pracach nad budżetem.

Dochody przyszłorocznego budżetu mają wynieść 63.455.874zł, w tym bieżące 36.538.339zł i majątkowe 26.917.535zł. Wydatki planowane są w wysokości 68.314.159zł, w tym bieżące 38.657.049,27zł i majątkowe 29.657.109,73zł. Wydatki majątkowe maja być przeznaczone prawie w całości na inwestycje drogowe. Deficyt w wysokości prawie 5 milionów złotych ma być pokryty z emisji obligacji, wolnymi środkami i nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!