Problem ze środkami odurzającymi, narkotykami czy dopalaczami zaczyna się często już w wieku szkolnym. Stąd też gołdapscy policjanci w swojej pracy profilaktycznej wiele uwagi poświęcają temu zagadnieniu. Funkcjonariusze przeprowadzają liczne spotkania z rodzicami uczniów realizując założenia programu „Zanim będzie za późno”. Ostatnio takie spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej w Dubeninkach, w Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi, gdzie policjantki podnosiły świadomość opiekunów na temat problemów związanych z narkotykami. Funkcjonariuszki uczulały na charakterystyczne symptomy zażywania substancji zabronionych prawem przez młodzież i przedstawiły rodzicom zagrożenia, jakie wiążą się z eksperymentowaniem z narkotykami przez młodych ludzi. Poszerzyły wiedzę zebranych również w zakresie problematyki uzależnień od tych substancji. Przy omawianiu tematów dotyczących narkotyków policjantki opowiedziały o odpowiedzialności prawnej nieletnich, jednocześnie przedstawiając środki wychowawcze i poprawcze, które mogą być zastosowane wobec takich osób.

Niewątpliwie po takich spotkaniach rodzice wiedzą, jak wyglądają narkotyki, jak rozpoznać symptomy zażywania środków odurzających, co grozi młodzieży za posiadanie zabronionych prawem substancji oraz gdzie uzyskać pomoc i wsparcie.

Spotkania ph. „Zanim będzie za późno” zorganizowane zostały w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi pn. „On, Ty i Ja – razem bezpieczniej w powiecie Gołdapskim” dofinansowanemu z Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 oraz programu „GOŁDAPPROFILAKTYCZNIE#UZALEŻNIONA” dofinansowanego z budżetu gminy Gołdap ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.

KPP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!