19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która ma na celu nagłaśnianie ważnego i trudnego problemu, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest mobilizowanie wszystkich do reagowania i pomagania tak, aby tworzyć świat, w którym dzieci i młodzież będą czuły się bezpiecznie i szczęśliwie. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

Placówki oświatowe z powiatu gołdapskiego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi aktywnie włączyły się w kampanię „Pomarańczowej wstążki”. W akcji wzięły udział: Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Dobry Start” w Jabłońskich, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, Szkoła Podstawowa w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Boćwince, Szkoła Podstawowa w Lisach, Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich, Szkoła Podstawowa w Galwieciach, Szkoła Podstawowa w Dubeninkach i Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach.

W ramach tegorocznej edycji Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz przedstawiciele PPP w Gołdapi spotykali się z uczniami oraz gronem pedagogicznym w szkołach, udzieli wskazówek jak radzić z problemem przemocy oraz informowali, gdzie poszukiwać pomocy i wsparcia. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na prawa dziecka, godność, wychowanie w szacunku, bezpieczeństwie, wolności oraz kształtować świadome postawy wobec przemocy i jej przeciwdziałaniu.

Spotkania zorganizowano w ramach dwóch programów profilaktycznych: „On, Ty i Ja – razem bezpieczniej w powiecie gołdapskim” dofinansowanym przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 oraz programu: „GOŁDAPPROFILAKTYCZNIE#UZALEŻNIONA” dofinansowanego z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022”.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w budowanie świata wolnego od przemocy, świata pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka.

KPP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!