Dziś w Węgorzewie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza. Podczas posiedzenia w poczet członków organizacji zostały przyjęte cztery kolejne samorządy: gmina Gołdap, gmina Pozezdrze, gmina Węgorzewo i powiat węgorzewski.

Rada miejska w Gołdapi chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza wyraziła na sesji we wrześniu br. Przedstawicielką na walnym zgromadzeniu wybrana została zastępca burmistrza Joanna Łabanowska. Z powiatu gołdapskiego do organizacji należały dotychczas gmina Dubeninki i gmina Banie Mazurskie.

Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 14 samorządów z terenów graniczących z obwodem kaliningradzkim. Siedziba organizacji mieści się w Barcianach. Prezesem jest wójt Barcian Marta Kamińska, wiceprezesem wójt Srokowa Marek Olszewski.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!