Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „ Partnerstwo Sztuk” zaprasza do udziału w konkursie na hasło dla wolontariuszy. Powinno ono być motywujące, oddawać specyfikę oraz uwzględniać walory społeczne i obywatelskie wolontariatu. Hasło będzie używane do celów promocyjnych i popularyzatorskich, na stronach internetowych, podczas imprez, festynów itp. Szczegóły w regulaminie.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!