Za zimowe utrzymanie dróg (jezdni i chodników) odpowiedzialni są ich zarządcy, z wyjątkiem chodników bezpośrednio przyległych do jakiejś posesji, gdzie do ich właściwego utrzymania zobowiązani są właściciele (zarządcy) tych posesji. Za zimowe utrzymanie dróg należących do powiatu gołdapskiego odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.

Przedstawiamy komunikat dyrektora ZDP w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023. W komunikacie wymienione są też drogi, które leżą w kompetencjach powiatu. Zapraszamy do zapoznania się z pismem.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!