Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap wczoraj wypłaciła stypendia w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego. W tegorocznej edycji komisja stypendialna złożona z przedstawicieli placówek oświatowych i instytucji pomocy społecznej oraz rady miejskiej w Gołdapi dokonała oceny przedłożonych wniosków i przyznała młodym mieszkańcom gminy Gołdap 9 stypendiów. Każde wynosi 2 tysiące złotych i wypłacone zostało jednorazowo na rachunek bankowy wskazany w umowie stypendialnej przez stypendystę.

Tegorocznymi stypendystami zostali:

  • Katarzyna Wasilewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Patryk Tomaszuk – uczeń X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie
  • Dominik Święcki – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Natalia Misiewicz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Natalia Ojrzyńska- uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Julia Ojrzyńska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Tomasz Królikowski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Amelia Milewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
  • Amelia Lelo – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi

Gołdapski Fundusz Stypendialny jest współfinansowany przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap oraz gminę Gołdap.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!