Wczoraj i dziś w Gdańsku odbywa się piąte spotkanie Rady Partnerstwa Pogranicze. Tworzą je członkowie Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza, powiat węgorzewski oraz gminy Węgorzewo i Pozezdrze. Wczoraj m.in. podsumowano prace partnerstwa w okresie od kwietnia do września br., omówiono plan pracy nad dokumentacją do projektów strategicznych, rozmawiano o rajdzie rowerowym, jaki miałby się odbyć szlakiem Green Velo w roku 2023, poruszano sprawy bieżące. Dziś w programie poruszany będzie m.in. temat możliwości i korzyści płynących z rozwinięcia współpracy międzynarodowej przez Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza.

Z powiatu gołdapskiego do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza należą obecnie gminy Dubeninki i Banie Mazurskie. Chęć przystąpienia wyraziła ostatnio rada miejska w Gołdapi. Do grona tego formalnie gmina Gołdap może zostać przyjęta już w przyszłym miesiącu. Wśród gości zaproszonych na gdańskie spotkanie Rady Partnerstwa Pogranicze znalazła się m.in. zastępca burmistrza Gołdapi Joanna Łabanowska.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!