21 września obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera, na którą według szacunków cierpi nawet 21 milionów ludzi na świecie, w tym ponad 350 tysięcy w Polsce. Również w gołdapskim „Słonecznym Domu" są osoby dotknięte otępieniem w chorobie Alzheimera. Na co dzień borykają się one z zaburzeniami pamięci krótkotrwałej, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, dezorientacją w czasie i przestrzeni, zmiennymi nastrojami, zmianami osobowościowymi i wieloma innymi objawami, które wynikają z sukcesywnej degeneracji struktur mózgu. Domownicy mogą liczyć na zajęcia (w tym treningi funkcji poznawczych) funkcjonowania w codziennym życiu i wielu innych, które mają na celu utrzymanie jak najdłużej ich niezależności od opiekunów.

Choć choroba Alzheimera to choroba jednej osoby, to dotyka ona całej rodziny i sprawia, że jej życie wywraca się do góry nogami. 16 września wraz z uczestnikami „Słonecznego Domu” braliśmy udział w konferencji organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium tej choroby i ich bliskich”. Temat poprawy diagnostyki i koordynacji opieki nad chorymi to również obszar działań WHO na najbliższe lata.

W Światowy Dzień Choroby Alzheimera i my włączamy się w jego obchody. Uczestnicy zapoznali się z przyczynami, objawami, sposobami leczenia (niestety, nadal jedynie objawowego) oraz prewencji choroby Alzheimera. Obejrzeli również wzruszający film „Still Alice”, w którym przedstawione zostało studium utraty osobowości bohaterki oraz stopniowe zanikanie jej wspomnień.

ŚDS „Słoneczny Dom” w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!