Na wczorajszym posiedzeniu rada miejska w Gołdapi wyraziła wolę przystąpienia gminy Gołdap do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. Przedstawicielem gołdapskiego samorządu na walnym zgromadzeniu członków tej organizacji ma być zastępca burmistrza Joanna Łabanowska. Składka członkowska będzie opłacana z budżetu gminy Gołdap. W tym roku członkowie płacili po 3 tysiące złotych.

Stowarzyszenie powstało w 2019 roku. Zostało zarejestrowane w KRS w 2020 roku pod nazwą Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Członkowie zdecydowali jednak o zmianie nazwy na Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza. Aktualnie trwa procedura zmiany nazwy w KRS.

Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 10 gmin: Barciany, Bartoszyce (gmina wiejska), Banie Mazurskie, Braniewo (gmina wiejska), Budry, Dubeninki, Górowo Iławeckie, Lelkowo, Sępopol i Srokowo. Siedziba organizacji mieści się w Barcianach. Prezesem jest wójt Barcian Marta Kamińska, wiceprezesem wójt Srokowa Marek Olszewski. W ostatnim czasie wolę przystąpienia do stowarzyszenia zadeklarowało ustnie lub wyraziło ją formalnie kilka innych samorządów w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!