W Bibliotece Publicznej w Gołdapi istnieją dwa dyskusyjne kluby książki. Jeden działa w Gołdapi, drugi natomiast w filii w Grabowie. Każdy z klubów spotyka się raz w miesiącu i omawia jedną z wybranych książek.

Kluby biorą udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, którego głównym celem jest aktywizacja dyskusyjnych klubów książki w województwie warmińsko-mazurskim. Grywalizacja składa się z etapów miesięcznych i oceny końcowej. Po zakończeniu każdego z miesiąca komisja wskazuje uczestników z największą liczbą punktów i przyznaje nagrody laureatom. Miło nam poinformować, że nasze kluby w miesięcznych rankingach zostały nagrodzone. Każdy z klubów działających przy naszej bibliotece otrzymał nagrodę (grę dla każdego uczestnika, herbatę i słodycze na kolejne spotkania oraz bezprzewodowy głośnik dla moderatora).

W województwie warmińsko-mazurskim obecnie funkcjonuje 125 klubów przy bibliotekach publicznych.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom cyklicznych spotkań DKK za aktywność i zaangażowanie. Do naszych klubów można dołączyć w każdej chwili. Zapraszamy wszystkich miłośników książek.

Biblioteka Publiczna w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!