Biblioteka Publiczna w Gołdapi od wielu lat aktywnie włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Głównym ich celem jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

W tym roku jubileuszowa 30 edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. Biblioteka Publiczna w Gołdapi w tym roku organizuje wydarzenie szczególne. 10 września o godzinie 16:00 spotykamy się z panią Zofią Nawrocką, która oprowadzi po swojej wystawie w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”. Zobaczyć na niej można polskie znaczki pocztowe, od odzyskania niepodległości aż do czasów współczesnych.

BP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!