W Starostwie Powiatowym podpisana został dziś umowa na przebudowę ulic: Lipowej, 1 Maja i Jeziorowej w Gołdapi. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gołdapi.

Całkowita wartość zadania wynosi 10.612.889,80zł. Powiat gołdapski uzyskał na ten cel dotację w ramach „polskiego ładu” w wysokości 9,5 miliona zł. Pozostała część to środku własne powiatu.

W ramach inwestycji na ulicach 1 Maja i Jeziorowej m.in. wykonana ma być nowa nawierzchnia bitumiczna, powstać mają miejsca parkingowe, ścieżka piesza i rowerowa lub pieszo-rowerowa (od skrzyżowania z ul. Wiosenną w kierunku strefy uzdrowiskowej). Przy szkole mają powstać miejsca do chwilowego zatrzymania samochodu, by wysadzić lub zabrać dzieci (tzw. kiss and ride). W ramach tej inwestycji ul. 1 Maja będzie modernizowana od zabudowań nr 7 do skrzyżowania z ul. Wczasową/Jeziorową, ul. Jeziorowa zaś od skrzyżowania do korsa pieszo-rowerowego (dalszą część wykonała wcześniej gmina Gołdap). Odcinek od zabudowań nr 7 do ul. Kolejowej ma być przyszłości zmodernizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. ZDW ma już projekt na tę inwestycję i planuje ją wykonać w ramach modernizacji nowego przebiegu drogi nr 651 przez miasto.
Na ulicy Lipowej jezdnia zostanie kamienna jak jest dzisiaj, ale kamienie będą zdemontowane i ułożone na nowo w rzymskie łuki (jak to jest np. na ul. Kościuszki w Suwałkach). Powstać ma instalacja burzowa i kanał techniczny. Zamontowane będą nowe lampy, dopasowane wyglądem do charakteru ulicy. Po obu stornach ulicy będzie chodnik. Przebudowane będzie skrzyżowanie z ul. Okrężną i pl. Zwycięstwa.

W terenie prace powinny ruszyć w maju. Najpierw planowane są roboty na ulicach Jeziorowej i 1 Maja, w nieco późniejszym terminie na Lipowej.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!