Dziś przypada kalendarzowy pierwszy dzień wiosny, który zawsze przez dzieci i młodzież jest obchodzony w wyjątkowy sposób, najczęściej podczas imprez organizowanych na terenie szkoły. Zgodnie z tradycją ten dzień określany jest „dniem wagarowicza”.

Z doświadczeń lat poprzednich wiemy, że pomimo organizowania przez szkoły alternatywnych zajęć tego dnia, mogą znaleźć się grupy młodych ludzi, które bez wiedzy nauczycieli samowolnie opuszczą teren szkoły lub spotkają się po lekcjach, by na swój sposób uczcić ten dzień. Niestety zdarza się, że pozostając wtedy bez nadzoru i opieki dorosłych, niektóre z młodych osób rozpalają ogniska w miejscach niedozwolonych, piją alkohol, palą papierosy, sięgają po środki odurzające, śmiecą w miejscach przebywania, zakłócają porządek publiczny lub dopuszczają się wybryków chuligańskich. Ściągają na siebie kłopoty wchodząc w konflikt z prawem lub stają się ofiarami przestępstw. A wszystko przez źle pojęte „świętowanie dnia wagarowicza”.

W trosce o bezpieczeństwo młodych ludzi, policjanci prowadzą dziś działania prewencyjne o nazwie „Pierwszy dzień wiosny 2022”. Funkcjonariusze będą kontrolować skwery, parki, tereny przybrzeżne jezior czyli miejsca, w których lubi spotykać się młodzież. Będą ujawniać wagarowiczów czyli tych uczniów, którzy przebywają poza szkołą w czasie trwania lekcji bez uzasadnionego powodu oraz sprawdzać stan trzeźwości legitymowanych osób.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, wagary, spożywanie alkoholu czy używanie środków odurzających są przejawami demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd nieletnich.

Na pobłażliwość policjantów nie mogą liczyć szczególnie osoby zakłócające ład i porządek, dopuszczające się wybryków chuligańskich. Szczególnemu nadzorowi będą również podlegać placówki handlowe sprzedające alkohol. Policjanci będą ostrzegać sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży przed konsekwencjami naruszenia przepisów obowiązującego prawa, a tym samym ujawniać nieuczciwych sprzedawców udostępniających alkohol osobom małoletnim wbrew zakazowi.

Aby nie dopuścić do takich sytuacji policjanci zwrócili się z apelem do właścicieli placówek handlowych, zachęcając ich do korzystania z nadanego im uprawnienia i sprawdzania wieku młodych klientów. Należy pamiętać, że alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych ludzi. Często tworzy poważne problemy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że ani szkoła, ani policja nie są w stanie ochronić młodych ludzi bez pomocy rodziców. Stąd nasz apel, aby zwłaszcza przed tym dniem, rodzice porozmawiali ze swoimi pociechami, w szczególności:

  • zachęcili swoje pociechy do wzięcia udziału w organizowanych imprezach na terenie szkoły
  • ustalili jak i z kim dziecko będzie spędzało dzień
  • kolejny raz przestrzegli przed spożywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków
  • zapewnili stały kontakt telefoniczny z dzieckiem i wyznaczyli godzinę powrotu do domu.

Miejmy nadzieję, że podjęte działania pozwolą naszym pociechom bezpiecznie i wesoło spędzić ten z utęsknieniem wyczekiwany pierwszy dzień wiosny.

KPP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!