Możliwe, że już za kilka miesięcy do dzieci i nastoletnich mieszkańców gminy Gołdap trafią (na własność) 1043 komputery stacjonarne, laptopy i tablety. Wniosek gminy Gołdapi w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” znalazł się na liście do dofinansowania. Gmina ma otrzymać na realizację swoich zamierzeń łącznie 2.656.137zł.

Gmina Gołdap wnioskowała o przyznanie dofinansowania w wysokości 3500 złotych na jeden komputer i 1500 złotych na jeden tablet. Kwoty te zostały jednak odgórnie zmniejszone odpowiednio do 2500 i 1000 złotych. Teraz gminę czeka podpisanie umowy o dofinansowanie, a po otrzymaniu środków ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu. Tu jest pewne niebezpieczeństwo, czy uda się w przyznanej kwocie dofinansowania zmieścić. W skali kraju do wydania na zakupy samorządy będą miały kilkaset milionów złotych w dosyć krótkim czasie i nie jest powiedziane, czy sprzedawcy będą w stanie zapewnić dostępność sprzętu oraz czy będzie on w rozsądnych cenach.

Wsparcie otrzyma 1043 dzieci i nastolatków, którzy uczą się w szkołach podstawowych (od zerówki do 8 klasy) i ponadpodstawowych. Wnioski w imieniu osób niepełnoletnich składali rodzice (opiekunowie), uczniowie dorośli samodzielnie. Warunkiem otrzymania sprzętu komputerowego było m.in. bycie potomkiem osoby zatrudnionej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, a także zamieszkiwanie na popegerowskim terenie. Za taki teren został uznana prawie cała gmina Gołdap. Zapewne to skutkowało tym, że gmina pod względem liczby osób, które otrzymają pomoc, jest w czołówce w Polsce.

W trakcie rozpatrywania wniosków przez gminę, 106 zostało odrzuconych. Powody były różne. W jednych przypadkach wnioski dotyczyły dzieci nieuprawnionych do skorzystania z pomocy (przedszkolaków), w innych wnioskodawcy nie byli w stanie udowodnić, że dziadkowie czy pradziadkowie pracowali w PGR, a w jeszcze innych, że dzieci otrzymały już sprzęt komputerowy w ramach innych programów pomocowych.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy obdarowani będą musieli rozliczyć podatkowo otrzymany sprzęt i w jaki sposób to zrobić.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!