Funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych delegatury CBA w Białymstoku nadal badają inwestycję gminy Gołdap polegającą na budowie zakładu przyrodoleczniczego. Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie przygotowania, rozpoczęcia i realizacji inwestycji wszczęta została 24 czerwca ubiegłego roku. Pierwotnie miała zakończyć się 24 września, następnie termin ten przesunięty został na 24 grudnia.

CBA ponownie przesunęło czas planowany termin zakończenia kontroli, tym razem do 24 marca br. Na obecnym etapie nie udziela informacji dotyczących jej przebiegu, jak i możliwych wniosków pokontrolnych.

Na realizację kontrolowanej inwestycji gmina Gołdap podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 na kwotę blisko 18 mln. zł. Kontrolerzy analizują dokumentację techniczną, w tym decyzje dotyczące projektu budowlanego oraz projektu zamiennego.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!